Reklamačné podmienky

1. Záručná doba na produkty predávané na www.devastator.sk je 2 roky od dátumu predaja.

2. Spôsob reklamácie: Tovar ktorý je chybný, neúplný alebo poškodený úrýchlene zašlite späť na našu adresu ktorú nájdete v kontaktoch, nezabudnite priložiť kópiu dodacieho listu a krátky popis závady tovaru. Bez kópie dodacieho listu nebude Vaša reklamácia akceptovaná.

Záruka sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:

- ak je produkt po záručnej dobe
- ak je produkt poškodený neodbornou manipuláciou, alebo zanedbaním starostlivosti
- ak je produkt používaný v rozpore s návodom na použitie
- ak je produkt používaný v podmienkach, ktoré nezodpovedajú parametrami pre ktoré je produkt určený
- ak je produkt zničený vplyvom živlu ako napr. voda, oheň, blesk
- ak je produkt nadmerne zaťažovaný s podmienkami uvedenými v dokumentácii

3. Spôsob vybavenia reklamácie: V prípade uznania reklamácie je zaslaný buď opravený produkt, vymenený za nový kus, alebo sú vrátené peniaze v plnej výške. Čas na vybavenie reklamácie je 30 dní.